Kinesiotaping

Kinesiotaping zijn tapingtechnieken met elastische tape om onder andere sportletsels, lage rugpijnen, nekpijnen, lymfeproblemen, triggerpoints te behandelen.