Revalidatie

Revalidatie wordt toegepast na een trauma of een medische ingreep.
Deze biedt een specifiek op de patiënt afgestemde behandeling met als doel een optimaal herstel.