Praktisch

Gelieve afspraken telefonisch vast te leggen. Andere vragen worden graag per mail beantwoord.

Bij de eerste behandeling breng je de volgende zaken mee:
  • Identiteitskaart
  • Voorschrift
  • Klevertjes van de mutualiteit
  • Eventuele resultaten van onderzoeken (RX, echo, CT, MRI, verslagen,…)
  • Bij arbeidsongeval: alle gegevens van de verzekering inclusief polis- en ongevalnummer
  • Badhanddoek

Betalingen gebeuren cash of via bancontact na een aantal sessies.
Na betaling wordt het getuigschrift voor terugbetaling van de mutualiteit meegegeven.

Bij afwezigheid of het niet nakomen van de afspraak wordt de sessie volledig aangerekend. Indien er 24 uur voor de aanvang van de sessie verwittigd wordt, dan kan de behandeling kosteloos geannuleerd worden.

Afhankelijk van de problematiek en praktische regeling, zal bij intake gekeken worden bij wie de nieuwe patiënt kan starten.