Onze specialisaties:

Revalidatie

Revalidatie orthopedisch wordt toegepast na een trauma of een medische ingreep.
Deze biedt een specifiek op de patiënt afgestemde behandeling met als doel een optimaal herstel.

Sportrevalidatie is revalidatie van een sportletsel. Dit kan een trauma of overbelastingsletsel zijn, opgelopen tijdens het sporten. Een individueel schema wordt opgesteld en de patiënt wordt begeleid bij het hervatten van de sport.

Blood Flow Restriction training (BFR training) is een techniek waarbij getraind wordt met beperking van de bloedstroom d.m.v. het strak aanspannen van een elastische band rond het lidmaat. Hierdoor verbetert de kracht en de aerobe capaciteit in de spier. De spiermassa bouwt terug sneller op, terwijl de belasting van het gewricht minimaal is.

Cardiale (hart-) revalidatie is een op maat gemaakt revalidatieschema na een hartoperatie om de conditie te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat het hart minder snel moet pompen tijdens dagelijkse activiteiten. Enerzijds wordt dit gedaan met behulp van spierkrachttraining en uithoudingstraining op de loopband, fiets, …  Hartrevalidatie zorgt op termijn voor een betere levenskwaliteit.

Longrevalidatie bestaat uit het opmaken van een individueel aangepast oefenschema voor patiënten met longaandoeningen. De revalidatiesessies bestaan enerzijds uit spierkrachttraining en anderzijds uit intervaltraining op de loopband, fiets, trappen doen,… Door het volgen van respiratoire revalidatie zijn de patiënten minder snel kortademig bij het leveren van een inspanning en hebben ze minder angst voor deze sensatie door blootstelling hieraan tijdens de training.

Musculoskeletale – manuele revalidatie

Musculoskeletale – manuele revalidatie

Musculoskeletale revalidatie is een behandelvorm die zich richt op het bewegingsapparaat.
Klachten van spieren (musculo), botten en gewrichten zowel perifeer als de wervelkolom (skeletaal) worden hier behandeld.
Om tot volledig functieherstel te komen is de combinatie van het manuele werk van de therapeut en de oefentherapie belangrijk.

Running reëducatie

Running reëducatie is de preventie en de behandeling van loopgerelateerde letsels. Door de looptechniek (licht) aan te passen en bepaalde spiergroepen te trainen of ontspannen kunnen letsels voorkomen worden.

Reconditionering

Reconditionering

Reconditionering is een geïndividualiseerd oefenprogramma vb. na ziekte of post-operatief met als doel een optimale balans creëren tussen belasting en belastbaarheid. Er wordt gewerkt op de algemene spierkracht en uithoudingstabiliteit en verbeterde conditiestretching en lenigheid om een zo normaal mogelijk functioneren te bekomen in het dagdagelijkse leven (sport, werk,…).

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, die het opheffen van functiestoornissen binnen het geheel van gewrichten, spieren nastreeft, om zo mobiliteit, spierfunctie en coördinatie te verbeteren.

Dit wordt enerzijds bereikt door het gebruik van zachte technieken, zoals mobilisaties, tracties, harmonics en weke delen technieken en anderzijds door het toepassen van snel uitgevoerde bewegingen aan gewrichten, de zogenaamde manipulaties.

Er wordt steeds rekening gehouden met de oorzaak-gevolgketen van het letsel. Zo wordt dikwijls niet enkel de regio van het letsel behandeld, maar ook regio’s die mee verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het letsel.

Manuele neurotherapie (MNT) en zenuwreflexologie (NR)

Manuele neurotherapie (MNT) en zenuwreflexologie (NR)

Manuele neurotherapie (MNT) wordt aangewend bij acute maar ook bij chronische pijnen zoals rug- en nekpijnen, zenuwpijnen, migraine, CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) en fibromyalgie. De behandeling bestaat uit gericht reflectoir ingrijpen in het pijnproces via verschillende behandelmethodes als neuroreflectoire massage, mobilisatie van de wervelzuil, aandrukken van de reflexpunten op de voet.

Dry needling

Dry needling of myofasciale therapie is een vorm van behandelen van pijnen, die hun oorzaak vinden in verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen zich pijnpunten, Trigger Punten (TP) genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke localisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandeltechnieken. De aangedane spier wordt door middel van een acupunctuurnaald aangeprikt.

Temporomandibulaire dysfunctie (TMD), kaakproblemen

Temporomandibulaire dysfunctie (TMD), kaakproblemen

De behandeling van kaakproblemen bestaat ondermeer uit de correctie van afwijkende functies van het bewegingsapparaat van het kauwstelsel zoals gewrichten, spieren, bepaalde vormen van hoofd-, tand- en oorpijnen en hoge nekproblematiek.

Mulligan concept (mobilisatie met beweging)

Mulligan concept is een manuele aanpak die zich richt op spier- en gewrichtsproblemen. Door manuele passieve en actieve technieken worden de functies hersteld.

McConnell concept

McConnell concept

McConnell concept is een behandelmethode voornamelijk gericht op knie-en schouderproblematiek. Er worden specifieke oefeningen gegeven om de kracht, coördinatie en stabiliteit te trainen, eventueel begeleid door een bijhorende tapingtechniek.

Kinesiotaping

Kinesiotaping zijn tapingtechnieken met elastische tape in de lengterichting die zorgen voor ontspanning en ondersteuning van de spieren en weefsels om onder andere sportletsels, lage rugpijnen, nekpijnen, lymfeproblemen, triggerpoints te behandelen.

Het beïnvloed de onderhuidse structuren door te werken met de elasticiteit van de huid.

De bloeddoorstroming en de lymfe worden bevorderd.

Aquatitaniumtaping

Aquatitaniumtaping

Aquatitaniumtaping maakt gebruik van phiten tape, het is een elastische tape, rekbaar in de lengte, met aquatitanium. De gecarboniseerde titanium-coating stimuleert de spieren om te ontspannen. Het zorgt voor een verhoogde doorbloeding, waardoor spieren soepeler zijn en betere inspanningen kunnen leveren. Tevens verstevigt het de gewrichten en zorgt het voor een betere mobiliteit.

Deze acustim tape heeft invloed op de remming van ontstekingen en versoepelt littekenweefsel. Na het sporten is er een snellere recuperatie omdat melkzuur beter wordt afgevoerd. 

Het aquametaal heeft invloed op ons cellulair metabolisme en ons pijngeheugen.

Aquatitanium kan ook gekleefd worden op acupunctuurpunten (BBRS) en is ideaal na dry needling. De tape mag een 3-tal dagen op het lichaam blijven.

Dynamic taping

Dynamic tape is een elastische tape die rekt in alle richtingen, waardoor je alle bewegingen nog kan uitvoeren.

De tape geeft ondersteuning aan aangedane weefsels door de overbelasting weg te nemen. Het steunt zwakke spieren, helpt spierwerk te vergemakkelijken en verbetert het bewegingspatroon.

De circulatie wordt bevorderd en de tape vermindert de druk op pijngevoelige systemen. 

Relaxatietherapie

Relaxatietherapie

Bij relaxatietherapie worden ademhalings-en ontspanningstechnieken aangeleerd die thuis verder kunnen gebruikt worden. Deze therapie kan worden toegepast bij stress, hyperventilatie, verschillende soorten angst, slaapstoornissen, …

Holistic pulsing

Holistic pulsing is een heel zachte behandelmethode waarbij het lichaam ritmisch in beweging wordt gebracht om zowel emotioneel als fysiek ontspanning te bekomen.

Chromatherapie

Chromatherapie

Bij kleurentherapie wordt licht ingestraald op specifieke punten of zones wat het natuurlijk evenwicht binnen het lichaam bevordert. Elke kleur heeft zijn eigen frequentie, snelheid en uitwerking.

Dit wordt voornamelijk gebruikt bij verstoorde lichamelijke energiestromen, het kalmeert de geest en heeft een gunstige werking bij angsten, fobieën of depressies. Hierbij worden ook de lever en galblaas geactiveerd en heeft het een positief effect op de darmen en het algemeen energiestelsel.

Autogene drainage

Autogene drainage behandelt Luchtweginfecties die zorgen voor een verhoogde slijmophoping in de longen.  Hierbij is het van belang om deze slijmen efficiënt op te hoesten.

Patiënten met acute of chronische longaandoeningen leren de slijmen op te hoesten samen met een hiervoor geschoolde kinesitherapeut.

Autogene drainage is de techniek die hiervoor toegepast wordt. De methode wordt zowel voor volwassenen als voor kinderen gebruikt.  Voor kinderen is hier een passieve versie van.

Energetische correcties

Energetische correcties

Energetische correcties. Door het in balans brengen van je energiesysteem, het werken op orgaankettingen en het lymfestelsel kunnen veranderingen en transformaties (omvormingen, herscheppingen) plaatsvinden om ruimte te creëren voor nieuwe (positieve) ervaringen. De therapie stimuleert het zelfhelend vermogen en brengt het lichaam, de geest en de ziel in balans. De energie gaat terug stromen en de afvalstoffen worden sneller afgevoerd. Wil je je angsten aanpakken, (oude) patronen loslaten, blokkages en  verstoringen opruimen dan is deze methode zeker een optie. Ook bij gevoel van twijfels, piekeren, zich zorgen maken, uitputting, slaapproblemen, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, geen keuzes kunnen maken, aanhoudende fysieke en/of emotionele klachten en veranderingen in het energieveld of blokkades,… kan de behandeling hulp bieden.

Voetreflextherapie

Voetreflexologie bestaat uit het behandelen van punten en zones op de voet die het hele lichaam reflecteren. Door het uitvoeren van stimulerende en/of kalmerende  handgrepen wordt het evenwicht binnen ons systeem teruggevonden.

Waarvoor kan voetreflex goed zijn? Wil je het gewoon als wellness of heb je lichamelijke, emotionele of hormonale problematiek? Hieronder wat meer uitleg.

Onder lichamelijke klachten kunnen rugpijn, schouderklachten, knieproblemen voorkomen, alsook hoofdpijn, het gevoel van niet kunnen doorademen, spijsverteringsklachten (maagproblemen, last aan de blaas, constipatie), reflux, … Immuniteits-  en lymfeproblemen (gezwollen arm of been, opgezette buik) kunnen worden verbeterd/bevorderd. Pieker je veel, kan je niet tot rust komen, heb je langdurige stress, angsten, hyperventilatie?

Kan je onvoldoende je grenzen stellen. Dan zijn dat eerder emotionele triggers die kunnen behandeld worden. Ook bij trauma’s vb. verlies van iemand, een scheiding, shock, na het zien gebeuren van iets ergs, een gebeurtenis waardoor je uit balans bent geraakt,… kan voetreflexologie hulp bieden.

Bij hormonale dysbalans (uit balans zijn) wordt onder andere bedoeld : migraine, onregelmatige maandstonden, hormonen die anders werken door emotionele gebeurtenissen…

De therapie ziet de mens als totaliteit (holistisch) en bekijkt de oorzaak van de klacht.

Reeds 5000 jaar geleden waren in India en China behandelingen bekend, ook in Egypte werd de voetreflextherapie toegepast.

Later wordt deze ook in het Westen geïntroduceerd. De voeten spiegelen de toestand van de organen van het ganse lichaam.